Hardcore TV 160
Event Info:ECW | 1996-05-14
Rating: ADLV

Untitled Document
Slamboree | WCW Slamboree 1996
WCW Monday Nitro | Nitro 35
Hardcore TV 160 ECW Arena : Philadelphia, PA

Match Listing:


Shane Douglas vs 2 Cold Scorpio Untitled Document


Television Championship Match

Untitled Document

Untitled Document
Appeared at this event: