vs. Rivalry
AWA America's Title Match
All Match Types
Watch Add To Playlist Finish of Kamala vs Sgt. Slaughter
AWA America's Title Match
AWA | AWA WrestleRock '86 | 1986-04-20

Watch Add To Playlist Kamala with Skandor Akbar vs Sgt. Slaughter
AWA America's Title Match
AWA | AWA WrestleRock '86 | 1986-04-20